חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כד

זהר

כד) לגו מן דא שמעיא״ל רב ממנא, האי אתחלף לד׳ שמהן, בגין דלא קיימא בגלפוי. זמנין לסטר ימינא, וזמנין לסטר שמאלא, ועמיה י״ב ממנן דסחרין ליה לכל עיבר תלת תלת, כמה דאוקימנא, ורגשיא״ל רב ממנא על אלין י״ב, תחותיה דההוא ממנא אחרא. ואת חד נציץ על רישייהו לעילא, ואת דא איהי את ה׳, ודא תליא באוירא על כל שאר אתוון, בההוא את ד׳ דקאמרן. אלין תרין סליקו לעיל על כל שאר אחרנין, וכלהו נטלין לההוא נציצו דתליא מההוא את.

פירוש הסולם

כד) לגו מן דא וכו׳: לפנים מן סטר גבורה שבגבריאל, דהיינו בסטר חסד שלו, הוא, שמעיא״ל ממונה העליון. זה מתחלף לד׳ שמות, משום שאינו עומד בחקיקותיו, פעם הוא לצד ימין, ופעם הוא לצד שמאל. ופעם למזרח ופעם למערב. ונקרא לפי שמושו. ועמו י״ב ממונים שמסבבים אותו, לכל צד ג׳ ג׳ כמו שהעמדנו, ורגשיא״ל ממונה העליון הוא על אלו י״ב ממונים, תחת ממונה ההוא האחר שמעיא״ל. ונמצא גם כאן בסטר חסד דגבריאל ג׳ מלאכים חג״ת, שהם גבריאל שמעיאל רגשיאל. ורגשיאל לבדו כולל י״ב. ואות אחת מתנוצצת על ראשיהם למעלה, ואות זו היא אות ה'. וזו תלויה באויר על כל שאר אותיות אחרות, א׳ ל׳, כמו שאמרנו באות ד. אלו ב׳ אותיות ד׳ ה׳ עולות למעלה על כל שאר האחרות, משום שהן חסד וגבורה שהם ג״ר. וכולם נוסעים להתנוצצות ההיא התלויה באות ההיא ה׳.