חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כג

תוכן

כג) (גן עשיה, בעדן בריאה, מקדם קודם יצירה) שהיא חיצוניות עולם הבריאה, (בינה) בו"ת שלו, שהוא בחינת הת"ת, אשר שם בחינת גן, ((אח"כ) וישם שם את האדם אשר יצר, שהוא אדם (מ"ה) דיצירה, וז"ש אשר יצ"ר.