חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כג

תוכן

כג) וזהו אור שכבר היה, וזאת הי' חזרה למקורה כרצונה, עולה ויורדת אל המקום אשר היתה שם בתחילה והיא נסמכת י' זאת על ט' עמודים, לפי שהיא עשרה חלקים, וחלק הא' היא מקור ונשאר עומדת על ט', והם עמודים שנסמכה עליהם, וכן אמר בזוהר אשתכחו לאת י' נקודה עילאה, תשעה סמכין דאסתמיך עלייהו, וכולהו רתיכא לאת דא, ואלין תשעה סמכין סלקין בשמא, ולא סלקין, בגין דאינון אקרון אי"ן סו"ף וכו', הרי בפירוש ששם זה הוא מסך לא"ס, ואף הוא נקרא מה שהתנוצץ ממנו אין סוף ואלו הם פנים שאינם נראים, והעולמות כלם נקראו על שם זה, וכל המדות נקראו כך.