חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כג

זהר

כג) משה שושבינא דמלכא, אהרן שושבינא דמטרוניתא. ועמהון שבעין ותרין סנהדרין, כמנין חסד, ומהכא סנהדרי גדולה. סנהדרי קטנה, מסטרא דשמאלא, את המאור הקטן לממשלת הלילה.

פירוש הסולם

כג) משה שושבינא דמלכא וכו': משה הוא השושבין של המלך, ז"א, אהרן, הוא שושבין של המלכה. ועמהם, הם ע"ב סנהדרין, דהיינו ע' סנהדרין שעליהם משה ואהרן. שהם כמנין חסד, שהוא בגי' ע"ב. ומכאן הם נקראים סנהדרי גדולה. כי חסד נק' גדול כנ"ל. סנהדרי קטנה, הם מצד שמאל, שהיא מלכות הנבנית משמאל, שעליה כתוב, את המאור הקטן לממשלת הלילה.