חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כג

זהר

כג) ופרורים בכזית, אינון בצדיק, דאיהו כתיש כתישו מאינון זיתים. ואורח מברך, וארח צדיקים כאור נגה. ברכות לראש צדיק חי עלמין, ובג"ד אורח מברך.

פירוש הסולם

כג) ופרורים בכזית אינון וכו': ופרורים שהם כזית, הם בצדיק, שהוא יסוד, שהוא כותש כתישות מאלו הזיתים, שהם הספירות, שמוציא מהן השמן, שה"ס השפע. וארח מברך, היינו צדיק, כמ"ש וארח צדיקים כאור נגה. וכן ברכות לראש צדיק חי עולמים, ומשום זה אורח, שהוא צדיק דהיינו יסוד, מברך. (כמ"ש לעיל פנחס אות תר"י).