חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כב

תוכן

חידוש יש מאין בבריאה הוא הרצון לקבל
כב. ואחר שתבין היטב בד' הבחינות ומדרגות של הקבלה, וגם ביארתי לך שאין לך שום השתנות הצורה בין מאציל לנאצל אלא בהבחן הקבלה וההשפעה. גם נוכחת אשר עצם האור המתפשט מאתו ית' הוא כולל כל האור העתיד להיות בתכלית השלימות שיעלה מן גמר תיקון. גם נוכחת ששיעור קומתה של האור הוא כפי החושך המוטבע בה לקבל הנאתו ית', ושזהו הרצון והחשק הוא עצם המחשבה, אלא כדי לשבר את האוזן אנו מכנים כאן ב' בחינות: א' הוא מהות האור, וב' הוא המקום של האור, דהיינו רצון הקבלה כנ"ל, אמנם באמת אחת הוא, מחמת שעצם האור אין בו חידוש ויציאה מכלל מאציל לנאצל, וכל החידוש והשינוי הוא רק בחינת הרצון של הקבלה המוטבע, שהוא המחשבה עצמו, כנ"ל.
[הג"ה: סוד יש מאין – וזה סוד הכתוב (ישעיה מה, ז) "יוצר אור ובורא חושך", דלשון בורא נאמר על חידוש, דהיינו הוצאת יש מאין כנודע, ועל כן כתוב "ובורא חושך", אשר החושך שבבריאה הוא בחינת הוצאת יש מאין. משא"כ באור שבתוך הבריאה אין שום חידוש, מפני שהוא נמשך ממהותו ית', ואינו בחי' הוצאת יש מאין. על כן כתוב בזה "יוצר אור", כלומר, שכל החידוש של אור הנמשך לבריאה, הוא שמצייר האור לפי מדת הכלי. אבל עצם האור הוא יש מיש].