חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כב

תוכן

כב) ומעלתם, פי', שהאחרת נקראת פה. וז"ס מש"ל ותדבר מרים ואהרן במשה, כי מרים היא סוד רחל, ה"ג עולה פ"ר, גימטריא מנצפ"ך והכולל. ואהרן שהוא חסד, שניהם דברו על אודות "האשה "אשר "לקח, ר"ת לא"ה. שכ"ה ניצוצי דינין, ועם המלה גי' כו"ש. ודברו, שלמה לא נדבק ברחל, שהיא יותר חסד, וסמך לזה, והאיש משה עניו מאד וכו', פירוש, בסוד לאה הנקרא ענוה, בסוד (משלי כ"ב ד') עקב ענוה יראת ה'.