חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כב

תוכן

כב) סוד העגל שהיה מזהב, וצורת שור. דע, כי הפגם היה באימא עילאה, כנז' בס"ה פ' תשא, "באימא חאבו ולכן עשו צורת שור, פני שור בסוד אימא. אריה: אבא, שור: אימא, אדם: ז"א, נשר: נוקבא, כנודע. ואמנם טעותם היה, כי היו יודעים כי אימא היא הנותנת מוחין וחיות בז"א, ושם אחיזת משה, וידעו כי כשחטאו יסתלק פנימיות המוחין מז"א, לכן בקשו למנהיג יותר קבוע בתחתונים, וכלים דז"א שם אלהים. וז"ס קום עשה לנו אלהים, ולפי שפגמו בז"א מלגאו, הוצרך משה להשפיע י"ג תיקונים מא"א, כדי שיחזרו המוחין הפנימיים בז"א שנית, ולכן אמר כאן י"ג מדות. וז"ס פני ילכו, ר"ל שילכו פנים של זעם של שם אלהים, ויבואו פנים של הויו"ת דגדלות, אז והנחותי לך.