חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כב

זהר

כב) אמר בוצינא קדישא, שבעים סנהדרי גדולה הוו, ואנת רברבא על כלהו, והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך וכל הדבר הקטן ישפטו הם. אלו. הם סנהדרי גדולה, סנהדרי קטנה. סנהדרי גדולה מסטרא דשכינתא עלאה, סנהדרי קטנה מסטרא דשכינתא תתאה.

פירוש הסולם

כב) אמר בוצינא קדישא וכו': אמר המאור הקדוש, שהוא ר"ש, אל רעיא מהימנא, שבעים היו סנהדרי גדולה, ואתה הגדול על כולם. שכתוב, והיה כל דבר הגדול יביאו אליך וכל הדבר הקטן ישפטו הם, אלו הם סנהדרי גדולה וסנהדרי קטנה. שעליהם נאמר הדבר הגדול הדבר הקטן. סנהדרי גדולה הם מצד שכינה עליונה, שהיא בינה. סנהדרי קטנה הם מצד שכינה התחתונה, שהיא מלכות.