חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כב

זהר

כב) לגו מניה רהטיא״ל רב משריין, דקיימא לגו תחות שלטנותא דגבריא״ל. ועמיה כל אינון משריין תחות ידיה. וחד ממנא קאים עלייהו בתרעא, דאתקרי קדשיא״ל, וסחרין ליה י״ב ממנן, תלת תלת ד׳ זמנין. וההוא ממנא רהטיא״ל קיימא על כלהו, דלא אשתני שמיה. את חד נציץ על רישייהו דכל אלין משריין, ואת דא איהו ז', ואיהו אתחלף גו תקונא דמשכנא באת ל. האי אתחלף ברזא דיזל מים מדליו. ואתחלף בגלופי אתוון, ואקרי חלופא ל'. כד האי נציץ על רישייהו דכל אלין משריין, כדין כלהו נטלין לההוא סטרא דההוא נציצו.

פירוש הסולם

כב) לנו מניה רהטיאל וכו': לפנים מן סטר מלכות, דהיינו בסטר ת״ת, הוא הממונה רהטיא״ל עליון על המחנות העומד בפנים תחת ממשלתו של גבריאל. ועמו כל אלו המחנות שתחת ידו. וממונה אחד עומד עליהם בשער, שנקרא, קדשיא״ל, ומסבבים אותו י״ב ממונים, ג׳ ג׳, ד׳ פעמים. וממונה ההוא רהטיאל עומד על כולם, שלא נשתנה שמו. וגם כאן בסטר ת״ת ג׳ מלאכים, חג״ת, שהם, גבריאל רהטיאל קדשיאל. אות אחת מתנוצצת על ראשיהם של כל המחנות. ואות זו היא אות ז׳, שהיא סטר ת״ת שבגבריאל, והיא נחלפת בתקון המשכן באות ל׳. דהיינו שהיא נמתקת בבינה שה״ס ל׳ דהיינו מגדל הפורח באויר, וזה נחלף בסוד יזל מים מדליו. כי הבינה היא דליו של הת״ת. מחלפה הז׳ בחקיקות האותיות, ונקראת חילוף הל׳. כשאות זו מתנוצצת על ראשיהם של כל אלו המחנות, אז נוסעים כולם לצד התנוצצות ההיא.