חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כא

תוכן

ד' בחינות ברצון לקבל כא. אמנם יש בזה ד' מדרגות זה למטה מזה. ואבאר על דרך איסור קבלת הנאה מעבודה זרה, שפירשו ז"ל (פסחים כה, ב), כמו שכתוב בזוהר, שתנאים ואמוראים דיניהון ארזי דאורייתא סדרוהו, עי"ש. מדרגה הא', הוא לא אפשר ולא קא מיכוין. דהיינו שהוא מוכרח…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה