חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כא

תוכן

כא) וביאר, כי שמחה זו הגיעה לו עתה ביום השבת, אבל ימי החול, אז אין לו שמחה זו, לפי שאז הזווג שלו הוא בבחי' עבד נאמן מטטרון, כי ע"י נעשה הזווג בימי החול כנודע. וזהו ישמח משה במתנת חלקו, שניתן לו עתה ביום השבת. וטעם שמחה זו היא, לפי שבימי החול עבד נאמן קראת לו, וע"י העבד נאמן היה זווגו נעשה, אבל עתה אינו כן.