חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כא

תוכן

כא) ונ"ל, שז"ס מה שאמר הכתוב (ישעי' י"א י"ג) וסרה קנאת אפרים מעל יהודה, כי לעתיד תכלל א' בחברתה, בסוד ב' עצים, ולכך היה קריעת המלכות, ושאול ודוד ומיתת בני יהודה. והב', סוד הסלע שחטא משה, שצוה הקב"ה ודברתם אל הסלע. כי לאה מקודם היתה פב"פ, בסוד הדיבור בברית הלשון. וז"ס מה שנעלם מאת שלמה הע"ה (משלי ל' י"ט) דרך גבר בעלמה, זה משה. והיה השי"ת רוצה להעלות לרחל, שהיא סוד הסלע, להצלע בסוד הדיבור, במקום אחותה. ומשה לא עשה כן בשביל אחותה, כי היא באחור באותו הפנים, והיא כלת משה, ולזה ויך את הסלע בסוד מטטרו"ן, שהיא מטה אלהים, לבוש ליסוד. ולא העלה אותם בסוד הפה והעינים, כמש"ה ודברת לעיניהם, שהיא לית לה עינין, בסוד עולימתא שפירתא דלית לה עינין, וזהו לא האמנתם בי להקדישיני לעיני בני ישראל.