חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כא

תוכן

כא) ובשם יהו"ה זה לא יש פסק, אלא פב"פ דבר יהו"ה זה עם משה, אבל בשני הויו"ת אחרים הוה הפסק ומסוה, שלא השיג בהם אלא דרך העברה, כמו הברק שעובר בפני האדם, ומיד נפסק האור. וזהו ויעבור יהו"ה ו, ופסק, ז"ס העברה. אח"כ ג"כ בסוד הקריאה, כאדם שקורא ושומע קולו ואינו רואהו, וג"כ פסק שלא קראהו. ועוד, וזהו ויקרא ו יהו"ה, ופסק ו, אח"כ יהו"ה אל רחום וחנון וכו', י"ג מדות פב"פ בלי הפסק כנז', מיד ויקוד ארצה וישתחו.