חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כא

תוכן

כא) אהרן הוא גלגול הרן, והנה הוא גלגול אדה"ר שעבד ע"ז, והרן כדי לתקן זה, בא בגלגול אהרן כנז"ל, אל"ף, וגם אז לא נתקן, כי היה אז צריך ליהרג, כשאמרו לו הערב רב לעשות העגל לע"ז, כי התחילו למסור נפשו למיתה. והטעם שלא עשה כן, לפי שראה שחוּר זבוח לפניו, וחוּר גלגול אדה"ר, כי גם אדה"ר בא בנחור אחי אברהם, ועתה בא הרן באהרן, ונחור בא בחוּ"ר כמש"ל, ע"ש. והבן היטב.