חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כא

זהר

כא) אלין תשע סמכין דלתתא, סלקין בשמא ולא סלקין. בגין דאינון תשע דאיקרון אין סוף. קיימין ולא קיימין, ולא אתיידעו, ואיקרון ולא איקרון, ולא ידיעו כלל, ואלין סלקין בשמא ולא סלקין.

פירוש הסולם

כא) אלין תשע סמכין וכו': תשעה סומכים אלו שלמטה, מן הי', עולים בשם ואינם עולים. כי שם פירושו השגה, שכל מה שלא נשיג לא נגדירהו בשם. ולפיכך הם נבחנים שעולים בשם כלפי עצמם, ואינם עולים בשם כלפי אחרים. כי אחרים אינם משיגים אותם, כנ"ל בדבור הסמוך. משום שתשעה האלו נקראים אין סוף, מכח החכמה סתימאה דא"א המאירה בפנימיות הי', כנ"ל בדבור הסמוך. וע"כ הם נבחנים, שנמצאים ואינם נמצאים. כי כלפי עצמם נמצאים וכלפי אחרים אינם נמצאים, ואינם נודעים לאחרים. ונקראים בשם, ואינם נקראים ואינם ידועים כלל. ואלו עולים בשם ואינם עולים. כמ"ש לפנינו.