חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כא

פירוש הסולם

כא) וז"ש (באות ט"ו) ולעולם ימינא אתה וכו' שבכל מקום שנאמר אתה הוא חסד, וע"ד כהן כפיף וכו' (כמ"ש להלן במראות הסולם אות כ"ד) ועלמא תתאה כד אתקשר לימינא דהיינו כשהמלכות נקשר בחסד, קרי מתתא לעילא ברוך, כלומר, שהמלכות ברוך, רק באורות דו"ק, המאירים ממטה למעלה. והוא מפני שהיא נקשרת בחסד, שהיא קו ימין המאיר בחסדים בלי חכמה. שבמלכות הוא ו"ק, מפני שהיא צריכה לחכמה וחסדים יחדיו, שזהו שמקבלת מז"א, שהוא קו האמצעי, בסוד הזקיפה שבהויה (כמ"ש לעיל פנחס אות ש"ד ע"ש) ולא אקרי ברוך בר ברזא דמקורא דאתדבק ביה, דהיינו החסד, ועייל ביה ואמלי ליה, דהיינו כשממלא את המלכות בחסדים, אז היא נקראת ברוך. וזה שצריכים לכוין בברוך שבברכות התפלה. אתה, שבברכות התפלה, רזא דההוא כהן לאתדבקא בהדיה, שצריך לכוין שהמלכות תעלה ותכלול עצמה בחסד.