חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות י

תוכן

י. ועתה אחר שזכית להבין ולדעת כל זה, כבר מותר לך ללמוד חכמה זו בלי שום פחד של הגשמה ח"ו. כי המעיינים מתבלבלים מאד, שמצד אחד נאמר שכל העשר ספירות והפרצופין מתחילת עשר ספירות האצילות עד סוף העשר ספירות דעשיה הוא אלקיות ואחדות גמור (עץ חיים שער מ"ד שער השמות פרק א'). ומצד הב' נאמר שכל אלו העולמות מחודשים ובאים אחר הצמצום, ואיך יתכן אפילו להרהר זה באלקיות. וכן בחינת מספרים ומעלה ומטה וכדומה מהשנוים ועליות וירידות וזווגים, ומקרא כתוב (מלאכי ג, ו) "אני הוי"ה לא שניתי וכו' ".