חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות י

תוכן

י) אמנם דע והבן, כי עדיין לא נכנסין שם רק בחי' נפש שבנפש דזעיר, וכן לא נתבררו רק הכלים של החלק של נפש שבנפש דזעיר, כי כפי הנברר שבנפש, נברר מהכלים, ולכן עדיין קומת גוף העיבור קטן מאוד, עם היותו כלול מי"ס ומרמ"ח אברים, אלא שהם מבחי' נפש שבנפש כנזכר.