חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות י

תוכן

י) אמנם כל הדור ההוא, היה סוד הבינה, לכן לא נכנסו לא"י, רק מתו במדבר. והנה הע"ר, רצו לעשות אחיזה לטומאה, גם נגד הטבור, בסוד הבינה, והנה שם מן הטבור, הוא התחלת המלכות באחור, כנזכר באדרא, בטיבורא שארי בטיבורא שלים, ואז עשו סוד אותו העגל כלול זה בזה אב"א, וזהו קום עשה לנו אלהים אשר ילכו, לשון רבים, והוא סוד שארי בחיבורא. והנה בהיות שניהם אב"א, נמצא מכל צד שיראו בו, יש להם פנים, כי סוד אחוריים מחוברין ואינם נראין, וזה אשר ילכו לפנינו, סוד הפנים כנ"ל. ולפי שראו איחור משה, כי בשש, לכן עשו ג"כ אב"א. וכבר ידעת מ"ש בזוהר שיר השירים, כי לא נתחברו פב"פ ת"ת עם מלכות, עד ימי שלמה.