חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות י

תוכן

י) ואחר השבירה, נזדווגו הס"ג עם הע"ב העליון, (דא"ק) ויצא המ"ה החדש דרך מצח העליון, והוא היה המתקן, וז"ש ויאמר אלהים יהי אור, שהוא המ"ה המתקן. ויהי אור, ואז נעשה התיקון, והוא ז' ימי בראשית.