חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות י

תוכן

י) ויען כי כל בנין הנקבה, הוא ע"י החסד, הנקרא אתה, בסוד אתה כהן לעולם. ולכן אנו אומרים אתה, כי הוא משפיע בה בחינת הכ"ב אותיות האלפא ביתא, מאלף עד תיו. וזהו אתה: את ה', כי אלפא ביתא הנקרא א"ת, ניתנת בנוקבא הנקרא ה' תתאה, וע"י הארה זו מעלה אותה עד הת"ת דז"א, הנקרא יהוה. אשר זה הת"ת היה מתחילה בחינת יסוד דז"א כנודע, ועתה הרי היא ממש, במקום שהיתה בו בעת האצילות, שהיתה בסוד פסיעת אות ו' כנזכר. כי הת"ת הזה, הוא היסוד הראשון.