חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות י

תוכן

י) ודע, כי סוד זה הפסק הוא, כי מקור העליון הוא סוד חצי ת"ת העליון של אריך, וז"א בסוד חצי ת"ת התחתון שלו, והפיסוק שביניהם, הוא סוד הפסק שמפסיק וכו', וכאשר עובר ז"א, שהוא בסוד ו' תחתון, חצי ת"ת אריך, עובר על או"א שהם פניו, וקורא לחצי ת"ת העליון, בסוד ו' העליון, וזהו שמו יהו"ה וזה שמו יהו"ה, וזהו יהו"ה ו יהו"ה, אז נכנס אל"ף בין שני ווי"ן אלו, ונעשה וא"ו הם סוד י"ג מדות, אל רחום וחנון וכן'. ולכן תמצא פסק א' כשאומר ויעבור יהו"ה ו, זהו פסק א', ואח"כ יהו"ה, ו יהו"ה, הרי פסק אחר, והם סוד שני ווי"ן, אז נכנס א' באמצע, היא אל"ף של אל רחום וכו', וזהו וא"ו י"ג מדות. וז"ס הפסק ו של חצי ת"ת העליון, וו' של חצי ת"ת התחתון, כנגד השני פעמים פסק, שהם שני ווי"ן. וכשמתחברים שניהם יחד, נכנס הא' ונעשו וא"ו, י"ג מדות של רחמים. וזו הכונה שלמדו הקב"ה למרע"ה, להמשיך מחצי הת"ת העליון לחצי התחתון, ולחברם כאחד י"ג מדות. למדו שיעבור בכונתו על פניו, וימשיך, ויקרא לחצי ת"ת העליון להתחבר בחצי התחתון.