חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות י

זהר

י) אית יראה ואית יראה, אית אהבה ואית אהבה, יראה דדחיל בר נש לקודשא בריך הוא בגין דלא נחית מנכסוי, או בגין דלא ימותון בנוי בחייוי, אשתכח דאם הוה נחית מנכסוי או אם ימותון בנוי בחייוי דלא הוה דחיל ליה, ובגין דא הוה רחים ליה, האי יראה ואהבה לא שוי ליראת יהו״ה ולאהבה דיליה לעקרא, אבל רחימו ודחילו עיקרא דיליה בין טב ובין ביש, ובגין דא אתקריאת האי יראה ואהבה על מנת לקבל פרס.

תרגום

י) אית יראה ואית יראה וכו'. יש יראה ויש יראה. יש אהבה ויש אהבה. יראה שירא בן אדם מהקדוש ברוך הוא כדי שלא ירד מנכסיו או כדי שלא ימותו בניו בחייו. נמצא שאם היה יורד מנכסיו או אם ימותו בניו בחייו, שלא היה ירא אותו, ומפני זה היה אוהב אותו. זו יראה ואהבה לא שם את יראת יי׳ ואת אהבה שלו לעיקר. אבל אהבה ויראה עיקר שלה בין טוב ובין רע. ומפני זו נקראת זה יראה ואהבה על מנת לקבל פרס.