חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות י

זהר

י) וצריך אתתא לתקנא שרגא בליל שבת לימינא, ואתחשיב לה כאלו תקנה מנרתא בדרום, ופתורא בצפון, ועלייהו אתמר הרוצה להחכים ידרים, הרוצה להעשיר יצפין, ואינון שכינתא עלאה ותתאה, שכינתא עלאה מנרתא לדרום, צריכא לאתקנא לה, בגין דתמן חכמה, ובגין דא הרוצה להחכים ידרים.

תרגום

י) וצריך אתתא לתקנא וכו׳. וצריכה האשה לתקן הנר בליל שבת לימין. ונחשב לה כאילו תקנה המנורה בדרום, והשולחן בצפון. ועליהם נאמר הרוצה להחכים ידרים, והרוצה להעשיר יצפין. והם שכינה עליונה ותחתונה. שכינה עליונה מנורה לדרום, צריכה לתקן אותה, מפני ששם חכמה, ומפני זה הרוצה להחכים ידרים.