חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יט

זהר

יט) אמר ר' יוסי, בכל מלין דשמענא דקאמרת, לא תווהנא, אלא מחד. או אנת בשטותא אמרת, או מלין ריקנין אינון. אמר ההוא סבא, ומאן איהי. אמר עולימתא שפירתא וכו'.

פירוש הסולם

יט) אמר ר' יוסי וכו': אר"י, בכל הדברים ששמעתי, שאמרת, לא נפלאתי אלא מאחד, או אתה בסכלות אמרת, או דברים ריקים הם. אמר זקן ההוא ומה הוא. אמר ר"י עלמה יפה ואין לה עינים וכו'.