חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יט

תוכן

יט) ונחזור לענין ראשון, כי הנה עתה בתיבת האל, הנה הוא בסוד או"פ לבד כנזכר. כי כל מקום זולת הג' מוחין שלו ושלה, הם בסוד או"פ בלבד. וענינו הוא, כי עתה אנו עושים לז"א בחינת דיקנא דיליה בט' תיקונים כנודע, והוא בסוד או"פ לבד כנזכר, וזה נרמז במילת האל, כי הנה אלו הההין הנזכרים בר"ת האל הגדול הגבור והנורא, כולם הם בחינת אימא, הנקרא הי עלאה, אשר מצדה אנו ממשיכים כל אלו ההארות בז"א.