חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יט

זהר

יט) כגוונא דא, בכל אתר דשריא זכאה בעלמא, בגיניה קודשא בריך הוא יגין על עלמא, וכל זמנא דאיהו קיים, דינא לא שריא על עלמא, והא אתמר.

פירוש הסולם

יט) כגוונא דא וכו': כעין זה, בכל מקום שנמצא צדיק בעולם, הקב"ה מגין על העולם בשבילו, וכל זמן שהוא חי, אין הדין שורה על העולם. וכן למדנו.