חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יט

תוכן

יט) וסוד הענין הוא, דע, כי כמה פנים לפנים, וכמה אחוריים לאחוריים. דע, כי ג' שמות הרמוזים בפסוק של ויעבור, הם פנים נסתרים, פנים שאינם נראים, והם רישא חוורא, רישא דלאו איהו רישא ולא ידיע, והשני ע"ק, רישא דל"א, והשלישי אריך. וכל אחד הוא בפני עצמו, והוא עולם אחד שכולל אלפים ורבבות עולמות, ולכן בא סוד הפסק בין א' וא'.