חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יט

זהר

יט) ובגין דבת דא, אתייהיבת לישראל, דאיהי הלכה דילך, מסטרא דשמאלא, הלכה למשה מסיני. דהא מסטרא דימינא, ה' הלכה דילך, מסטרא דשמא דאברהם. י' דיצחק. וכלא ה"י מן אלהים. ואנת וא"ו, מלא דילה, שלימות דילה, כוס מלא. בקדמיתא כ"ס י"ה, ולבסוף כוס מלא ברכת יי'.

פירוש הסולם

יט) ובגין דבת דא וכו': ומשום שבת זו, דהיינו המלכות, נתנה לישראל, שהיא הלכה שלך, מצד השמאל, דהיינו הלכה למשה מסיני, כי הלכה היא אותיות הכלה, כי מצד ימין, הלכה שלך היא אות ה' דהיינו ה' שמצד השם אברהם, והיא י' מצד השם יצחק. והכל היא ה"י מן השם אלהים. כלומר שהם המוחין דאלקים שהם רק ו"ק. אמנם בלעדי ה"י אלו, המלכות נקראת אלם. להיותה לגמרי בלי מוחין. ואתה ואו, כי משה הוא בחינת ז"א שהוא ואו. שזהו המילוי של המלכות ושלמות שלה, דהיינו שהוא"ו משלימה במוחין דג"ר. ונקראת כוס מלא. כי בתחלה היתה כס יה, אשר כס חסר ו' והשם י"ה, חסר ו"ה. ולבסוף, היא כוס מלא ברכת י"ה ו"ה. שהכוס נתמלא והשם נתמלא.