חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יט

זהר

יט) ד"א טוב איש, דא צדיק, דכתיב אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו. ר' יוסי אמר דא נח, דכתיב נח איש צדיק ר' יצחק אמר דא שבחא דשבת, דביה פתח טוב, דכתיב טוב להודות לה'.

פירוש הסולם

יט) ד"א טוב וכו': פירוש אחר, טוב איש, זה צדיק שכתוב אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו. הרי שהצדיק נקרא טוב. רבי יוסי אומר טוב איש זה נח, שכתוב נח איש צדיק. ושיעור הכתוב טוב איש היינו היסוד דז"א שנקרא צדיק או נח הצדיק, חונן ומלוה שפע המוחין להנוקבא, שבזה יכלכל דבריו שהיא הנוקבא, במשפט, במוחין דגדלות.
רבי יצחק אומר וכו' רי"א טוב איש נאמר, בשבח השבת דהיינו במוחין דיום השבת שבו פתח הכ' עם המלה טוב, שכתוב טוב להודות לה'. פירוש כי אור השבת ה"ס אור תכלית שמים וארץ המאיר בגמר התקון, כמ"ש בנוסח התפלה אתה קדשת וגו'. ולפיכך מטרם גמר התקון הוא מאיר רק בדרך הלואה, (כמ"ש בת"ז תקון י"ט ל"ח ע"א) לוו עלי ואני פורע, ע"ש. וע"כ אומר ר"י, טוב איש חונן ומלוה נאמר באורות השבת, הניתנים בהלואה.