חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יט

זהר

יט) סלקין אתוון, ואתהדרו בכל אינון משריין כגוונא דא, בצרופא דא אוקיר. וקלא נפק ואכריז ואמר, אוקיר אנוש מפז וגו'. לבתר אתמשכו אתוון, והוו נציצין על רישייהו דכל אינון רתיכין, ואשתככו עד דאתתקנו לדוכתייהו.

פירוש הסולם

יט) סלקין אתוון ואתהדרו וכו׳: עלו האותיות כעין זה וחזרו בכל אלו המחנות, בצירוף אוקי״ר, והקול יצא והכריז ואמר, אוקיר אנוש מפז וגו'. אח״כ נמשכו האותיות והיו מתנוצצות על ראשיהם של כל אלו מרכבות, ונשתככו עד שנתתקנו במקומם.