חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יח

זהר

יח) אמר לון רבנן, אנא טייעא אתעבידנא, ומיומין זעירין, דהא בקדמיתא לא הוינא טייעא, אבל ברא חד זעירא אית לי, ויהבית ליה בבי ספרא, ובעינא דישתדל באורייתא. וכד אנא אשכחנא חד מרבנן דאזיל בארחא, אנא טעין אבתריה, והאי יומא, חשיבנא דאשמע מלין חדתין באורייתא, ולא…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה