חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יח

זהר

יח) אמר לון קב"ה, וכי אית בכון מותא, דכתיב, אדם כי ימות באהל. וכי יהיה באיש חטא משפט מות והומת. חטא אית בינייכו, וכי אתון בעאן לדינין. אית בנייכו גזל, או גנבה, דכתיב, לא תגנוב. אית בינייכו נשין דכתיב, לא תנאף. אית בינייכו שקרא, דכתיב, לא תענה ברעך עד שקר.…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה