חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יח

תוכן

יח) וזה היה, ביום עשו"ת ה' אלקים ארץ ושמים, בבריאה הוזכר בהן השמים והארץ, ובעשיה ארץ ושמים בלא ה', משום שבריאה היא ה' ראשונה הנרגשת, והב' הוא עשיה הה' כפולה, שאינה נרגשת בפה, והיא נעלמת.