חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יח

תוכן

יח) וא"כ נמצא, כי עתה בברכת אבות, מה שאנו עושין הוא זה, כי בחינת המוחין דזו"ן, אשר בתחילה ביחוד ק"ש, היה בבחינת או"פ, הנה עתה הם בבחינת או"המ, בין בז"א בין בנוקבא. אבל בחינת שאר אברים של הגוף שלהם, אשר ביחוד ק"ש לא עשינו בהם שום דבר כלל, הנה עתה בברכת אבות, אנו עושים אותם בבחינת או"פ בלבד, בין בז"א בין בנוקבא. והרי נתבארה סיום ההקדמה הנז"ל. ונמצא עתה, כי כל מה שנתבאר בברכת אבות עד עתה, בבחינת המוחין, בין של ז"א או דנוקבא, הכל הוא בבחינת אוה"מ. אבל כל השאר, בין בז"א בין בנוקבא, אינו רק בבחינת או"פ. וזכור ואל תשכח, שלא נצטרך להזכירו בכל פעם.