חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יח

תוכן

יח) דע, כי שאר הנביאים הוא במראה, דהיינו מלכות תתאה אתוודע, וע"י גבריאל שהוא סוד החלום, לא כן עבדי משה וכו', בכל ביתי נאמן הוא, הם סוד הב' נוקבין לאה ורחל. כי בית ועליה הם לאה ורחל, בסוד נשרפו חטיך בעליה, שחטה הם סוד כ"ב אתוון בזווג עליון, ולפעמים הדינים תקיפים נשרפים בעליה, בסוד: ראיתי בני עליה והם מועטים. לזה אמר בכל ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר בו, כדפרישית שלאה בסוד פה מאחוריו אב"א. והנה כשחוזר אנפין באנפין, פה אל פה אדבר בו. והזווג בסוד דיבור, כמ"ש רז"ל ראוה מדברת, והלשון הוא יסוד ברית מעור, ומראה היא לאה, אין מראה אלא כנגד הפנים.