חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יח

תוכן

יח) וכדי להפיס דעתו של משה, קרא בשם יהו"ה ולא בשם אלהי"ם, ואז ויעבור יהו"ה על פניו של משה, ולא עבר שם אלהי"ם אלא שם יהו"ה. ולכן תמצא שיש פסק, שלא עברו השנים יהו"ה וניקודו, אלא יהו"ה בלבד, ומשה הרגיש שנתעלם שם יהו"ה בניקוד, והם הפנים שאינם נראים, וכשעבר לפניו, עבר בפנים הנראים שהם יהו"ה, והשם השני הרומז בע"ק, שהם פנים שאינם נראים, נתעלם בניקוד, שהוא אלהי"ם חיים, כמ"ש. ולא מצינו בשביל זה ניקוד אלהים בשום שם מאלו, כי בכל התורה כשיבוא ב"פ הוי"ה, יבוא הא' בשם ניקוד אלהים, ובכאן ב"פ יהו"ה בלי ניקוד אלהי"ם.