חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יח

זהר

יח) ואיהי נפקא מגו נציצו דבוצינא, כד מדיד משחתא תחות קשרא קדמאה, והוא חד נציצו. כד משחתא קיימא, נהיר דא, וסלקא ונחתא, ואסתמיך תחות את יוד, ואיהי נקודה חדא. ולבתר אתפשט ההוא נציצו, ואפיק תלת ניצוצין אחרנין, ואסתמכין תחות קוצא תתאה דיו"ד.

פירוש הסולם

יח) ואיהי נפקא מגו וכו': והיא, המרכבה הג', יוצאת מהתנוצצות הנר, כשמדד מדה תחת קשר הראשון. והיא התנוצצות אחת. כשהמדה נמצאת, מאירה זו, ועולה ויורדת ונסמכת תחת האות י'. והיא נקודה אחת. לאחר זה, ההתנוצצות מתפשטת ומוציאה שלשה ניצוצות אחרים, ונסמכים תחת קוין התחתון של הי'.