חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יח

זהר

יח) ובגין דא, מוליך לימין משה זרוע תפארתו. ובוקע מים, דימא קרעת ליה קדם בנוי, בתריסר קרעין, בחושבן ו"ו, ובזכות א' עבדת ימא יבשתא. ובה טובעו מצרים, דלא מהימנין בוא"ו דאיהו אחד. ולזמנא דאתי, כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, יתקיים בישראל זרעא דאברהם. ובך יתקיים, מוליך לימין משה זרוע תפארתו ובוקע מים דאורייתא קדמהון, למהוי לך שם עולם. ותמן תרויח כלה דילך.

פירוש הסולם

יח) ובגין דא מוליך וכו': ומשום זה, כתוב, מוליך לימין משה זרוע תפארתו, שהיא המלכות, ובוקע מים. שקרעת הים בשביל בניו בי"ב קרעים, כחשבון וו, ובזכות הא' שבמילוי ו"ו, הרומזת על הארת הבינה, עשית את הים ליבשה. ובה טבעו המצרים, שאינם מאמינים בואו, שהיא ז"א, שהיא בגי' אחד. ולעתיד לבא יתקיים בישראל זרע אברהם כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, ובך יתקיים, מוליך לימין משה זרוע תפארתו ובוקע מים, של תורה מפניהם לעשות לך שם עולם. ושם תרויח הכלה שלך.