חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יח

זהר

יח) דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה, האי פרה לדכיותא קא אתייא. לדכאה למסאבי. פרה דקבילת מן שמאלא. ומאן הוא לשמאלא. שור. כד"א, ופני שור מהשמאל. אדומה, סומקא כוורדא. דכתיב, כשושנה בין החוחים. אדומה: גזרת דינא.

פירוש הסולם

יח) דבר וגו' ויקחו אליך פרה: פרה זו באה לטהרה. לטהר הטמאים. שהיא מלכות המקבלת מן השמאל. ומי הוא לשמאל, הוא שור, דהיינו גבורה דז"א, כש"א, ופני שור מהשמאל. אדומה, היינו אדומה כשושנה, שכתוב כשושנה בין החוחים. אדומה פירושו גזרת דין. כי הדינים דקו שמאל נקראים אדום.