חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יח

זהר

יח) אלה תולדות נח וגו', ר' יהודה פתח טוב איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט. טוב איש דא קב"ה, דאקרי טוב כמה דכתיב טוב ה' לכל, וכתיב ה' איש מלחמה, להאי כל חונן ומלוה, לאתר דלית ליה מדיליה, וההוא אתר מניה אתזן. יכלכל דבריו במשפט, דהא ההוא דבר לא אתזן, אלא במשפט, כד"א צדק ומשפט מכון כסאך.

פירוש הסולם

יח) אלה תולדות וכו': ר"י פתח טוב איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט. טוב איש. זה הקב"ה הנקרא טוב, כמ"ש טוב ה' לכל, וכתיב ה' איש מלחמה, והוא חונן ומלוה אל כל הזה, שהוא יסוד, כי הויה שהוא ז"א משפיע ומלוה שפע המוחין להיסוד, בשביל המקום, שאין לו משלו, שהיא הנוקבא, כי מקום זה, שהיא הנוקבא, ניזון ממנו, מן היסוד, יכלכל דבריו במשפט, כי דבר ההוא, שהיא הנוקבא, אינו ניזון אלא במשפט, שהם המוחין דהארת החכמה, (כנ"ל בראשית א' דף רע"ו אות ש"מ ד"ה ועוד) כמו שאתה אומר, צדק ומשפט מכון כסאך. הרי שהצדק שהיא הנוקבא ניזונת מהמשפט. וסוד ההלואה שאומר, ה"ס אמא אוזיפת לברתא מאנהא, (כנ"ל בהקדמת הזהר דף כו' אות י"ז ד"ה וזה אמרו) כי הנוקבא אין לה כלום מבחינת עצמה לקבל המוחין, אלא ששואלת אותם מאמא עש"ה. והיא מקבלתם ע"י ז"א, כנודע. ושיעור הכתוב, טוב איש, היינו הקב"ה, חונן ומלוה השפע להיסוד בשביל הנוקבא, שבזה יכלכל דבריו, שהיא הנוקבא, במשפט, היינו במוחין הגדולים הנקראים משפט.