חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יח

זהר


פירוש הסולם

יח) פקודא ארביסר לנטרא יומא דשבתא ולקדשא האי יומא בקדושיה. שע"י ב' מצות אלו זוכים לחיה דחיה ביום השבת. וה"ס ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אותו וגו', כי ע"י השמירה מחילול שבת זוכים לברכה, וע"י שמקדשין השבת בתענוגי שבת זוכים לקדושה. וסוד אור החיה ה"ס הקדושה. כי או"א עילאין נק' קדש כנודע. ובמנחת שבת ממשיכים בחינת ו"ק דאור היחידה. אמנם בחינת הג"ר דיחידה, אי אפשר להמשיך בשתא אלפי שני רק בגמר התיקון.