חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יז

תוכן

יז) ד' שמות אהי"ה: הבירה אל יד הגי, ר"ת אהי"ה, הנשים אל יד הגי, ר"ת אהי"ה. אשר ישלטו היהודים המה, ר"ת אהיה. את ימי הפורים האלה, ר"ת אהי"ה.