חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יז

תוכן

יז) האל כו', הנה לבאר זה צריכים אנו לבאר סיום ההקדמה הנ"ל, וזה ענינה, דע, כי מש"ל כי ביחוד ק"ש נעשו בז"א בחינת אור פנימי, ועתה בברכת אבות אנו עושים לו אור מקיף, דע, כי אין זה רק בענין שלשת המוחין שלו לבד, וכן בענין המוחין דנוקבא. כי מוחין דז"א הפנימיים, נעשו לו בפסוק דשמע ישראל. ומוחין פנימים דנוקבא, נעשו בברוך שכמל"ו. ואמנם שאר איברי גוף ז"א ונוקבא, לא נעשה בהם שום דבר כלל. ואע"פ שזכרנו ענין רמ"ח איברים שלו, בענין רמ"ח תיבות שבק"ש, לא היתה הכונה אז, רק שזכרנו ענין התפשטות והמשכת הארתם למטה, בהיכל הרצון דבריאה.