חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יז

תוכן

יז) ובזה יובן, שמשה זכה לאלף חלקים של אורה, כשהיה כותב בתורה, שהיא שיורי הקולמוס, וכשחטאו ישראל נסתלקו ממנו כולם, ונשאר א' זעירא של ויקרא, וכשיבא המשיח יחזרו כל האלף למקומם. וז"ס ישמח משה במתנת חלקו, ר"ל לעתיד ישמח, כשיבא הוא, שהוא המשיח, אז יחזרו האלף למקומם, שהיו מקודם בחלקו. וזהו ישמח לעתיד, כי עבד נאמן קראת לו, שהוא ראש הוא"ו, כמ"ש. ובזה יובן סיבת המסוה שהיה משים משה על פניו, שלא היה משימו אלא כשהיה מדבר עם ישראל.