חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יז

תוכן

יז) ואם האיש הזה, יהיה כבד וקשה בענין העיון בתלמוד, מוטב לו שיניח את ידו ממנו, אחר שבחן מזלו בחכמה זאת, ויעסוק בחכמת האמת. וז"ש (חולין כ"ד.) כל ת"ח שאינו רואה סימן יפה בתלמוד בחמשה שנים, שוב אינו רואה.