חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יז

תוכן

יז) ואח"כ סדרתי מכל הספרים הנ"ל, כל פירושי פסוקי התורה ונביאים וכתובים, כל פ' ופ' כסדרן, והם נוף שני. ואח"כ סדרתי מכל הספר הנ"ל, אגדות בעין יעקב, כל מסכתא ומסכתא כסדרן, והם נוף ג'. ואחר כך סדרתי מכל הספרים, כל מה שמצאתי, מענייני גלגולים, ומספרים הישנים, אחת הנה ואחת הנה, ושמתים אצל שער הגלגולים, שמצאתי מכת"י הרח"ו ז"ל, מהדורא ה', וזהו נוף הד'. וכללות ד' נופים אלו, והיו לאחדים בידי, ושמתים שמם נוף עץ חיים. והוא הספר נחמד.