חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יז

זהר

יז) כתיב ויקרא את שמו נח, וכתיב ויקרא שמו יעקב, אמאי לא כתיב את, אלא התם דרגא אחרא, והכא דרגא אוחרא, כדכתיב ואראה את ה' ואראה ה' לא כתיב, אלא את ה', אוף הכא בנח, ויקרא את שמו נח, ויקרא שמו יעקב דרגא דיליה, קב"ה ממש, קרא ליה יעקב, אבל הכא את, לאתכללא שכינתא.

פירוש הסולם

יז) כתיב ויקרא וכו': כתוב ויקרא את שמו נח, וכתוב ויקרא שמו יעקב, למה לא כתוב את ביעקב כמו בנח. אלא שם מדרגה אחרת וכאן מדרגה אחרת, כמ"ש ואראה את ה', ואראה ה' לא כתוב אלא את ה', הרי שהמלה א"ת הוא בדיוק, אף כאן בנח כתוב ויקרא את שמו נח, כי ויקרא שמו יעקב, המדרגה שלו הוא הקב"ה ממש, וע"כ לא כתוב שם את אבל כאן בנח שכתוב את, את, הוא לכלול עמו השכינה. כלומר, השכינה. שהיא הנוקבא, היא נקראת את, וע"כ יעקב שמדרגתו הוא מרכבה להקב"ה בלבדו לא כתוב בו את. אבל בנח, שה"ס צדיק המחובר תמיד עם השכינה כנ"ל, ע"ב כתוב בו את, שהיא השכינה הכלולה עם נח.