חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יד

תוכן

יד) ובזה תבין סוד מה שאנו קוראים לז' אלפי שנין, שמטה שניה, כי הם שניים בערך המלכים דארץ אדום. אמנם מזה טעו ואמרו, דא"כ שזו היא שמטה שניה, א"כ ודאי צריך שיושלמו עד הז' שמטות. ואמנם בזה תבין איך סדר המלך הח' הוא יסוד ממש, והוא קודם אל החסד שאנו קוראים עתה חסד, והנה אחר שיצאו אלו הז' ספירות, אז חזרו אותם המלכים, וכולם נכללו באלו הז' ספירות, ואמנם נתבררו ונצרפו, כי מקור שורש הדין שהיה בהם יצא מהם א' והוברר סוד הפסולת, והשאר נכלל ונמתק באלו הז' ספירות, כל אחד כפי בחינתו, כי אותם המלכים הם הם עצמם אלו הז' ספירות הנזכ'. נמצא, כי מ"ש בזוהר, מנהון אתבסמו ומנהון לא אתבסמו, אין הכוונה שיש מאותם המלכים שנתבסמו ויש מהם שלא נתבסם, כי כל הז' מלכים אתבסמו, רק שבכל א' מהם יש חלק שלא נתבסמו ויש חלק אשר נתבסם, וזהו פי' מנהון אתבסמו, פי' חלק אחד מהם מכל א' וא' שבהם אתבסם, וחלק אחד מהם לא נתבסם.